Sevgi~Sözleri

Ata Sozleri

♥ Abanın kadri, yağmurda bilinir.
♥ Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.
♥ Abdalın arkadaşlığı yol görününcüye kadardır.
♥ Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.
♥ Aca dokuz yorgan örtmüşler,yine uyuyamamış.
♥ Acele giden ecele gider.
♥ Acele ise, şeytan karışır.
♥ Acele yürüyen yolda kalır.
♥ Acemi katır kapı önünde yük indirir.
♥ Acı acıyı bastırır,su sancıyı.
♥ Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
♥ Acıkan doymam,susayan kanmam sanır.
♥ Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur.
♥ Aç ayı oynamaz.
♥ Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
♥ Aç koynunda azık durmaz.
♥ Aç köpek fırın yıkar.
♥ Aç kurt insana saldırır.
♥ Aç tavuk rüyasında kendini darı ambarında görür.
♥ Aç tokun halinden bilmez.
♥ Açık yaraya kurt düşmez.
♥ Açın imanı olmaz.
♥ Açın karnı doyar gözü doymaz.
♥ Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek.
♥ Adam eşeğinden, kadın döşeğinden belli olur. ♥ Adamak kolay,ödemek güçtür.
♥ Adamakla mal tükenmez.
♥ Adamın iyisi iş başında belli olur.
♥ Adı çkmış doksana, hiç inmez seksene.
♥ Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimde"demiş.
♥ Ağaca çıkan keçinin doğurduğu oğlak dala bakarmış.
♥ Ağaca dayanma çürür,insana dayanma ölür.
♥ Ağacı kurt, insanı dert bitirir.
♥ Ağaç ne kadar meyve verirse ,dalı o kadar yere eğilir.
♥ Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez.
♥ Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer.
♥ Ağaç yaş iken eğilir.
♥ Ağaçlı köyü su basmaz.
♥ Beleş peynir fare kapanında bulunur.
♥ Belli düşman, gizli dosttan yeğdir.
♥ Benden sana öğüt, ununu elinle öğüt.
♥ Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
♥ Benim sakalım tutuştu, sen cigara yakmak istersin.
♥ Besle kargayı oysun gözünü.
♥ Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı, babayı.
♥ Beş kuruşluk fener o kadar yanar.
♥ Beş parmağın beşi bir değildir.
♥ Beyaz saç, aklın değil yaşın işaretidir.
♥ Bıçak sapını kesmez.
♥ Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
♥ Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer.
♥ Bilinmedik iş ya karın ağrıtır ya baş.
♥ Bilmediği beş vakit namaz, bilirde yanına varmaz.
♥ Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıptır.
♥ Bin bilsen de bir bilene danış.
♥ Bin ölçüp bir biçmeli.
♥ Binde bir gelinen yere gül döşerler, her gün gelinen yere kül döşerler.
♥ Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.
♥ Bir ağaçta gül de biter, diken de.
♥ Bir ağaçtan, oklukta çıkar boklukta.
♥ Bir ağızdan çıkan, bin ağza yayılır.
♥ Bir bulutla kış gelmez.
♥ Bir dalın gölgesinde bin koyun eğlenir.
♥ Bir dirhem et, bin ayıp örter.
♥ Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
♥ Bir elin verdiğini, öbür elin duymasın.
♥ Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
♥ Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.
♥ Bir koyun başı pişinceye kadar, kırk kuzu başı pişer.
♥ Bir koyundan iki post olmaz.
♥ Bir musibet bin nasihatten iyidir.
♥ Bir nalına vurur, bir mıhına.
♥ Bir yerim diyenden birde yemem diyenden kork.
♥ Bir yiğit kırk yılda meydana gelir.
♥ Biri eşikte, biri beşikte.
♥ Birlikten kuvet doğar.
 
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol